Coffee Story, Featured

สายพันธุ์กาแฟอราบิก้าและโรบัสต้าในเมืองไทย

December 3, 2016
กาแฟมีมากกว่า 6,000 สายพันธุ์ แต่พันธุ์หลักที่นิยมก็มีเพียง 2 พันธุ์เท่านั้น ทั่วโลกมีการปลูกกาแฟอราบิก้าอยู่มากถึง 70% ส่วนที่เหลือ 30% จะเป็นโรบัสต้า แต่ในบ้านเรากลับสลับกัน เพราะมีการปลูกโรบัสต้ามากถึง 90% ในภาคใต้ ที่เหลือ 10% เป็นอราบิก้าบนดอยสูงทางภาคเหนือ

กาแฟทั้ง 2 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งเรื่องของรสชาติและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม กาแฟที่มีรสชาติดีนั้น จะยกให้กับสายพันธุ์อราบิก้าที่มีความหอมและความกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น เมื่อเมล็ดกาแฟกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบอกได้ว่ากาแฟแก้วนั้นอร่อยหรือไม่ จึงสมควรที่เราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ที่มีการปลูกในบ้านเราไว้บ้าง
สายพันธุ์กาแฟอราบิก้าและโรบัสต้าในเมืองไทย

สายพันธุ์โรบัสต้า (Robusta)

มักปลูกในบริเวณที่มีความสูงต่ำกว่าอราบิก้า โดยจะปลูกที่ความสูง 0-700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ต้นกาแฟโรบัสต้าปลูกง่าย มีความต้านทานโรคสูง และให้ผลผลิตสูง มีคุณลักษณะกลิ่นฉุน ไม่หอมนัก มีรสฝาดขม Acidity ต่ำ มี Body สูงให้ความเข้มข้นในน้ำกาแฟดี คาเฟอินสูง กาแฟโรบัสต้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดชนิดหนึ่งได่แก่ โกปี ลูวัค (Kopi Luwak) หรือกาแฟขี้ชะมดนั่นเอง

สายพันธุ์อราบิก้า (Arabica)

กลุ่มที่หนึ่งสายพันธุ์บริสุทธิ์
    – ทิปปิก้า (Typica) เป็นพันธุ์กาแฟเลือดบริสุทธิ์รุ่นแรก ๆ
    – เบอร์เบิ้น (Bourbon) กลายพันธุ์มาจากทิปปิก้า
    – SL-28 เบอร์เบิ้นที่คัดสรรปลูกในเคนยา เช่น เอสเตต เคนยา (Estate Kenya)
    – เอธิโอเปียน (Ethiopian) ชนิดของกาแฟที่เรียกซื่อตามพื้นที่ปลูกในเอธิโอเปีย เช่น Yirgacheffe หรือ Geisha, Harra, Sidamo
    – มอคคา (Mocha) เป็นพันธุ์หนึ่งที่ดีและเก่าแก่ในโลก ปลูกตามไหลเขาในเยเมน มีซี่อเรียกตามท้องตลาดที่รู้จักกันดีคือ มัตตาริ (Mattari), ซานามิ (Sanami)
กลุ่มที่สอง
    – คาทูรา (Caturra) เบอร์เบิ้นที่เกิดกลายพันธุ์เป็นต้นเตี้ยใ ห้ผลดก
    – คาทุย (Catual) เป็นการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างทิปปิก้า เบอร์เบิ้น และคาทูรา
กลุ่มที่สาม
    – คาติมอร์ (Catimor) สายพันธุ์ที่ได้มีการผสมยีนของโรบัสต้าเข้าไป เพี่อให้มีความต้านทานโรคสูง และให้ผลผลิตมากแบบโรบัสต้า โดยใช้สายพันธุ์มาจากติมอร์ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างอราบิก้ากับโรบัสต้า มาผสมกับอราบิก้าแท้ ๆ ตัวอื่นคือคาทูรา จึงเรียกว่า คาติมอร์ ปลูกกันแพร่หลายในอเมริกากลาง
ในประเทศไทยมีการปลูกคาติมอร์เกือบ 100% โดยปลูกทดแทนพันธุ์อราบิก้าเก่า แต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีกาแฟสายพันธุ์เก่าหลงเหลืออยู่บ้าง สรุปแล้ว บ้านเราเรียกรวม ๆ ว่าอราบิก้าทั้งหมด มีคุณสมบัติรวม ๆ คือ มีกลิ่นหอม รสชาติดี Acidity สูง Body ปานกลาง คาเฟอินต่ำกว่าโรบัสต้า
สายพันธุ์กาแฟอราบิก้าและโรบัสต้าในเมืองไทย

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.