Coffee Story, Featured

A Film About Coffee

August 22, 2016

สารคดีความยาว 1 ชั่วโมง 7 นาที ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟ โดยเริ่มต้นจากฟาร์มที่ฮอนดูรัส รวันดา มาจนถึงร้านกาแฟน่านั่งที่ญี่ปุ่น และอเมริกา เล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของชาวไร่กาแฟและบาริสต้า มีมุมกล้องและการถ่ายภาพที่สวยงามมาก เรื่องราวกระชับร้อยเรียงกันได้อย่างน่าสนใจ จะเช่าดูผ่านสมาร์ทโฟน tablet ก็ได้ในราคา $4.99 ที่ให้ระยะเวลาในการชม 3 วัน หรือซื้อในราคา $12.99 ที่สามารถดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ด้วยก็ได้

https://vimeo.com/ondemand/afilmaboutcoffee/112360104

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.